Vi har altid brug for hjælp :-)

Der kan i løbet af sæsonen forekomme ting og arrangementer, hvor vi i bestyrelsen har brug for hjælp fx til opsætning af flag, hjælpe med redskaber til opvisningen, forældrehjælper osv.

Vi håber at I vil bakke op om foreningen og bestyrelsen, og tager godt imod, hvis vi spørger jer om hjælp.

Hvis du har lyst til at give VGU en hånd med i forbindelse med vores aktiviteter, er du meget velkommen til at printe nedenstående tilmelding ud, udfylde den og aflevere den til et bestyrelsesmedlem, dit holds kontaktperson eller din instruktør.

Du kan også sende en mail eller ringe til en af os.

Venlig hilsen
og på forhånd tak

Bestyrelsen, VGU.


 TILMELDING til ”hjælperbank”.


JA  –  VGU må gerne kontakte mig, hvis der er brug for hjælp til:

Opsætning af flagallé ved gymnastikopvisning                ______

Praktiske opgaver før, under og efter forårsopvisningen ______

Dilettant og afslutningsfest f.eks. borddækning/

klargøring af forsamlingshuset/stå i bar mv.                    ______


NAVN: _____________________________________________________

TLF:/e-mail: _________________________________________________

Afleveres til et gymnastikudvalgsmedlem eller holdleder - TAK FOR  HJÆLPEN